Mgr. Filip Černoch, Ph.D.

Disertační práce

Energetická politika EU a energetické zájmy ČR

Energy Policy of the EU and Energy Interests of the Czech Republic
Anotace:
Předkládaná práce se zaměřuje na tři vzájemně propojené otázky. V prvé řadě popisuje a rozebírá společnou Evropskou energetickou politiku (European energy policy) (EEP), jejíž dynamika je dlouhodobě formována na dvou základních úrovních. V prvé řadě zde dochází k postupnému výraznému prohlubování (komunitacizaci) EEP, zároveň sledujeme kontinuální proces vnitřního vyvažování mezi ekonomickou, environmentální …více
Anotace:
ektivity prosazování takto definovaných zájmů, k čemuž autor v závěru práce nabízí základní vodítka a metodologické a teoretické nástroje.
Abstract:
This thesis deals with three related issues. First of all, it describes and analyses united European energy policy (EPP). There is a long-term tendency to form two main levels in dynamics of EPP and the first two parts of the thesis are devoted to them. At the first level, the communitarization of EPP is observed together with the process of continuous balancing among its economical, environmental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Oldřich Petržilka, doc. PhDr. Alexander Duleba, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Doktorský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia (čtyřleté) / Evropská studia