Mgr. Filip Černoch, Ph.D.

Doctoral thesis

Energetická politika EU a energetické zájmy ČR

Energy Policy of the EU and Energy Interests of the Czech Republic
Abstract:
Předkládaná práce se zaměřuje na tři vzájemně propojené otázky. V prvé řadě popisuje a rozebírá společnou Evropskou energetickou politiku (European energy policy) (EEP), jejíž dynamika je dlouhodobě formována na dvou základních úrovních. V prvé řadě zde dochází k postupnému výraznému prohlubování (komunitacizaci) EEP, zároveň sledujeme kontinuální proces vnitřního vyvažování mezi ekonomickou, environmentální …more
Abstract:
ektivity prosazování takto definovaných zájmů, k čemuž autor v závěru práce nabízí základní vodítka a metodologické a teoretické nástroje.
Abstract:
This thesis deals with three related issues. First of all, it describes and analyses united European energy policy (EPP). There is a long-term tendency to form two main levels in dynamics of EPP and the first two parts of the thesis are devoted to them. At the first level, the communitarization of EPP is observed together with the process of continuous balancing among its economical, environmental …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 9. 2011
  • Supervisor: doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
  • Reader: Ing. Oldřich Petržilka, doc. PhDr. Alexander Duleba, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií