Bc. Marcela Dolníková

Master's thesis

Daň z nemovitých věcí a její postavení v rozpočtech obcí Moravskoslezského kraje

Property tax and its position in the budgets of municipalities in the Moravian-Silesian region
Abstract:
Cílem této diplomové práce je vyhodnotit postavení daně z nemovitých věcí v rozpočtech jednotlivých obcí Moravskoslezského kraje. V teoretické části jsou charakterizovány základní pojmy týkající se daně z nemovitých věcí a rozpočtů obcí. V praktické části je proveden rozbor postavení daně z nemovitých věcí v rozpočtech jednotlivých obcí Moravskoslezského kraje. Dále je provedena analýza uplatněných …more
Abstract:
The diploma thesis aims to evaluate the position of real estate tax in the budgets of individual municipalities in the Moravian – Silesian region. The theoretical part is characterised by basic concepts relating to real estate tax and municipal budgets. The practical part is an analysis of the position of real estate tax in the budgets of individual municipalities in the Moravian – Silesian region …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2021
  • Supervisor: Ing. Šárka Sobotovičová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Silesian University in Opava

School of Business Administration in Karvina

Master programme / field:
Economics and Management / Business Economics and Management