Bc. Zdeněk Mareček

Diplomová práce

Správní trestání - analýza české veřejnosprávní praxe

Administrative Punishment – Analysis of Czech Administraton Practice
Anotace:
V diplomové práci se zabývám analýzou veřejnosprávní praxe v oblasti správního trestání. Cílem této práce je zhodnotit současný stav této oblasti správního práva a poskytnout možná východiska v některých, z mého pohledu, problematických částech. Současně se pokusím zhodnotit i budoucí reformu správního práva trestního a nalézt možné praktické problémy, které by reforma mohla přinést. V úvodní části …více
Abstract:
In my thesis I deal with analysis of administrative practice in the field of administrative punishment. The thesis aim is to evaluate contemporary sitiation this branch of law and to provide way out of some problematical parts. I will try to evaluate the reform of administrative punishment and to find potential problems that this reform can cause. In first part of thesis I define basic therms and rules …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Veřejná správa / Veřejná správa