Mgr. Dagmar Weisbauerová

Bachelor's thesis

Zlatá klec: analýza zkušenosti účastnice dramatického projektu

The drama project Zlatá klec: an analysis of a participant's experience
Abstract:
Tato práce předkládá obraz dramatického projektu Zlatá klec uskutečněného pod hlavičkou Katedry sociální pedagogiky z pohledu jedné jeho účastnice a zachycuje její zkušenost, kterou v průběhu tohoto projektu získala. Teoretická část shrnuje jednotlivé oblasti vztahující se k projektu Zlatá klec a tím i zkušenosti jeho účastnice: divadlo fórum jakožto metodu zastřešující celý projekt, problematiku ústavní …more
Abstract:
This thesis submits a picture of dramatic project Zlatá klec (The Golden cage), which was realized under the heading Department of Social Pedagogy, from the perspective of one of its participants and captures her experience gained during this project. The theoretical part summarizes the various areas relating to project and thus experience of its participant: theatre forum as a way of the overarching …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 5. 2011
  • Supervisor: doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.
  • Reader: MgA. Lenka Remsová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta