Mgr. Dagmar Weisbauerová

Bakalářská práce

Zlatá klec: analýza zkušenosti účastnice dramatického projektu

The drama project Zlatá klec: an analysis of a participant's experience
Anotace:
Tato práce předkládá obraz dramatického projektu Zlatá klec uskutečněného pod hlavičkou Katedry sociální pedagogiky z pohledu jedné jeho účastnice a zachycuje její zkušenost, kterou v průběhu tohoto projektu získala. Teoretická část shrnuje jednotlivé oblasti vztahující se k projektu Zlatá klec a tím i zkušenosti jeho účastnice: divadlo fórum jakožto metodu zastřešující celý projekt, problematiku ústavní …více
Abstract:
This thesis submits a picture of dramatic project Zlatá klec (The Golden cage), which was realized under the heading Department of Social Pedagogy, from the perspective of one of its participants and captures her experience gained during this project. The theoretical part summarizes the various areas relating to project and thus experience of its participant: theatre forum as a way of the overarching …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.
  • Oponent: MgA. Lenka Remsová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta