Mgr. Adéla Jelínková

Bakalářská práce

Být komunistou (soubor pěti publicistických interview pro časopis Respekt)

Being a communist (set of five journalistic interviews for magazine Respekt)
Anotace:
Hlavním cílem bakalářské práce je předložit sadu autorských rozhovorů určených pro český časopis Respekt. Sérii pěti publicistických interview propojuje téma komunismu, totalitního režimu ovlivňujícího životy všech lidí žijících v Československu mezi lety 1948 – 1989. Mechanismy moci, záměry a psychologii režimu přibližuje pomocí odborné literatury teoretická část práce. Ta se dále věnuje historii …více
Abstract:
The main aim of this bachelor's thesis is to introduce a set of author interviews destined for Czech magazine Respekt. A serie of five journalistic interviews interconnects a topic of communism, which is totalitarian regime that affected lives of all people from Czechoslovakia in years 19948 – 1989. Mechanisms of power, intentions and psychology of the regime are described through specialized literature …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Jiřina Salaquardová
  • Oponent: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.