Mgr. Adéla Jelínková

Bachelor's thesis

Být komunistou (soubor pěti publicistických interview pro časopis Respekt)

Being a communist (set of five journalistic interviews for magazine Respekt)
Abstract:
Hlavním cílem bakalářské práce je předložit sadu autorských rozhovorů určených pro český časopis Respekt. Sérii pěti publicistických interview propojuje téma komunismu, totalitního režimu ovlivňujícího životy všech lidí žijících v Československu mezi lety 1948 – 1989. Mechanismy moci, záměry a psychologii režimu přibližuje pomocí odborné literatury teoretická část práce. Ta se dále věnuje historii …more
Abstract:
The main aim of this bachelor's thesis is to introduce a set of author interviews destined for Czech magazine Respekt. A serie of five journalistic interviews interconnects a topic of communism, which is totalitarian regime that affected lives of all people from Czechoslovakia in years 19948 – 1989. Mechanisms of power, intentions and psychology of the regime are described through specialized literature …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2014
  • Supervisor: PhDr. Jiřina Salaquardová
  • Reader: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.