Simona Bartošová

Diplomová práce

Solární systémy a jejich aplikace na rodinný dům

Applications of solar systems on family house
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou alternativních zdrojů, zejména však sluneční energií. Teoretická část se zaměřuje především na rozdělení těchto zdrojů a jejich základním popisem. Pozornost je soustředěna především na sluneční energii, její využití a základní rozdělení solárních systémů. Praktická část práce je věnována konkrétní aplikaci solárního systému pro rodinný dům, který je dimenzován …více
Abstract:
The thesis deals with alternative sources, especially solar energy. The theoretical part focuses on the division of sources and its basic description. Attention is mainly concentrated on solar energy, its use and division of basic solar systems. The practical part is devoted to a particular application of the solar system for a family house which is designed for a four-member household. Solar energy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: Marek Velička
  • Oponent: Miroslav Vaculík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Metalurgické inženýrství / Tepelná technika a průmyslová keramika