Mgr. Larysa Baron

Bakalářská práce

Amblyopie - srovnání různých metod pleoptické léčby

Amblyopia - comparison of various pleoptic treatment methods
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o problematice amblyopie a její léčbě. Na začátku jsou stručně zmíněny základní podmínky potřebné pro jednoduché binokulární vidění. Následuje kapitola popisující patologické stavy binokulárního vidění v souvislosti s amblyopií. Další část je zaměřena na definici a typy amblyopie spolu se zmínkou o strabické amblyopii, která je nejčastějším typem. Nechybí ani kapitola, jak …více
Abstract:
The bachalor thesis deals with problems of amblyopia and its treatments. At the beginning, briefly dicussed the basic conditions necessary for simple binocular vision. The following chapter describes the pathologies of binokulár vision in connection with amblyopia. Next section focuses on the definition and types of amblyopia along with mention of strabismic amblyopia, which is the most common type …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc.
  • Oponent: MUDr. Edita Unčovská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta