Bc. Jakub Tomeček

Diplomová práce

Zjišťování úrovně zařazení kompenzačních cvičení do tréninkového procesu vrcholových sportovních střelců brokové střelby - skeet, trap

Determining the level of inclusion of compensatory exercises in the training process of top marksmen shotgun shooting - skeet, trap
Anotace:
Tato diplomová práce zjišťuje úroveň zařazení kompenzačních cvičení do tréninkových procesů vrcholných sportovních střelců brokové střelby disciplín skeet a trap za využití dotazníkového šetření. Výzkumu se jako respondenti účastní brokoví střelci několika národních týmů. Výsledky u zahraničních respondentů a u českých respondentů jsou vyhodnoceny odděleně s následným vzájemným srovnáním. Sekundárně …více
Abstract:
The thesis investigates the level of inclusion of compensatory exercises in the training process of top sporting shotgun skeet and trap shooters using a questionnaire survey. The respondents of the research were shotgun shooters of several national teams. The results for foreign and Czech respondents are evaluated separately and then juxtaposed. This thesis also includes a brief comprehensive insight …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jan Cacek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek

Práce na příbuzné téma