Mgr. Jiří Vaněk

Bakalářská práce

Nástroje pro konverzi E-learningových materiálů

Tools for E-learning materials conversion
Anotace:
Práce pojednává o možnostech e-learningu. Převážně o možnostech formátu SCORM. Z praktického hlediska je vytvořen editor pro tvorbu SCO výukových objetů. Kromě exportu pro SCORM je implementován export pro (X)HTML,XML a ODF.
Abstract:
The study deal with e-learning. Exactly about the SCORM format abilites. In practical way there was created an editor for creating SCO e-learning packages. Besides SCORM export it supports (X)HTML, XML and ODF export powers.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Luděk Bártek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma