Mgr. Jiří Vaněk

Bachelor's thesis

Nástroje pro konverzi E-learningových materiálů

Tools for E-learning materials conversion
Abstract:
Práce pojednává o možnostech e-learningu. Převážně o možnostech formátu SCORM. Z praktického hlediska je vytvořen editor pro tvorbu SCO výukových objetů. Kromě exportu pro SCORM je implementován export pro (X)HTML,XML a ODF.
Abstract:
The study deal with e-learning. Exactly about the SCORM format abilites. In practical way there was created an editor for creating SCO e-learning packages. Besides SCORM export it supports (X)HTML, XML and ODF export powers.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 2. 2007
  • Supervisor: Mgr. Luděk Bártek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics

Theses on a related topic