Bc. David Šeberle

Bachelor's thesis

Role moderního vedoucího a jeho vliv na výkon zaměstnanců

The Role of a Modern Boss and his Influence on Performance of the Employees
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na roli moderního vedoucího a jeho vliv na výkonnost zaměstnanců. První kapitola je věnována definici managementu. Další kapitola mapuje problematiku funkcí manažera, jeho manažerskou rolí a dovedností. Spolu s tím úzce souvisí styly řízení manažera. V následující kapitole je popsán proces komunikace v organizaci. Poslední kapitola obsahuje dotazníkové šetření. V závěru …more
Abstract:
This Thesis deals with the topic of a modern manager role and his or her influence on the employees performance. The first part is dedicated to the definition of Management. The second chapter deals with the role of manager and his or her competencies and roles. Closely connected are the ways of managing which respective manager applies. In the following chapter there is described the process of communication …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 6. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2009
  • Supervisor: Ing. Evžen Sýkora, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Eduard Mazák, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS