Bc. Martin Ďurovič

Bakalářská práce

Ekonomicko - finančná analýza a jej využitie v ohodnocovacom procese

Economic-financial analysis and its use in an evaluation process assessment
Abstract:
This bachelor thesis deals with the economic and financial analysis. The first chapter focuses on the theoretical part of the definition of terms, a financial analysis, which is an enterprise which is the essence ohodnocovacieho process,theoretically discusses how analyzing the business and the steps that need toperform. The second chapter moves to the practical part of this work, which is based on …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá ekonomicko-finančnou analýzou podniku. Prvá kapitola je teoretická časť zameraná na zadefinovanie pojmov, čo je finančná analýza, čo je podnik, čo je podstatou ohodnocovacieho procesu, teoreticky rozoberáme, ako sa analyzuje podnik a aké kroky pri tom musíme vykonávať. V druhej kapitole prechádzame k praktickej časti tejto práce, ktorej základom je na vybranom podniku vykonať …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Iveta Sedláková, PhD.
  • Oponent: Ing. Jaroslav Belaj

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Oceňování majetku