Martin Tolar

Bakalářská práce

Informační systém kvality pro šroubové spoje

Quality Information System for screw joints
Anotace:
Bakalářská práce popisuje projekt, který během autorova pobytu na praxi ve ŠKODA AUTO, a.s. v Mladé Boleslavi probíhal. Zabývá se nasazením informačního systému kvality pro šroubové spoje, který zajistí kontinuální sledování, hodnocení a vizualizaci procesu šroubování ve výrobě náprav z více zdrojů. První část práce je teoretická, věnuje se informačním systémům a metodám statistické regulace procesu …více
Abstract:
The Bachelor's thesis describes project which is under way during the author's internship in ŠKODA AUTO in Mladá Boleslav. The thesis deals with the implementation of Quality Information System for screw joints. This system enables continual watching, rating and visualization of screwing process in the manufacturing of axles from all necessary resources. The first part is theoretical, focused on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015
Zveřejnit od: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. David Kubát

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Tolar, Martin. Informační systém kvality pro šroubové spoje. Liberec, 2015. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta