Radim Zahradník

Bakalářská práce

Analýza úrazovosti na silnicích Zlínského kraje a vyhodnocení nejkritičtějších úseků s vysokou nehodovostí

Analysis of Road Accidents in Zlin Region and Evaluation of the Most Critical Sections with the Highest Accident Rate
Anotace:
Bakalářská práce Analýza úrazovosti na silnicích Zlínského kraje a vyhodnocení nejkritičtějších úseků s vysokou nehodovostí se zabývá problematikou silniční nehodovosti na území Zlínského kraje. Je zaměřena na rozbor a objasnění nejčastějších příčin dopravních nehod v souvislosti s jejich následky na zdraví a životech. Dále jsou zde objasněny základní pojmy, vymezen legislativní rámec a charakterizován …více
Abstract:
The bachelor thesis Analysis of Road Accidents in Zlín Region and Evaluation of the Most Critical Sections with the Highest Accident Rate deals with the issue of the accident rates on roads of the Zlín Region. It is focused on the analysis and explanation of the most common causes of accidents in relation to their effects on health and life. Furthermore, there are explained the basic notions, defined …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016
Zveřejnit od: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Pavel Mauer

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zahradník, Radim. Analýza úrazovosti na silnicích Zlínského kraje a vyhodnocení nejkritičtějších úseků s vysokou nehodovostí. Uherské Hradiště, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe