Theses 

Faktory, které negativně ovlivňují zdraví žáků základních škol – Bc. Irena Lebedová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Irena Lebedová

Diplomová práce

Faktory, které negativně ovlivňují zdraví žáků základních škol

Factors which have a negative effect on primary school pupils health

Anotace: V diplomové práci se zabývám faktory, které negativně ovlivňují zdraví žáků základních škol. Teoretická část diplomové práce předkládá informace z oblasti zdravého životního stylu se zaměřením na stravování, pitný režim, spánek, sport, trávení volného času, kouření tabáku, alkoholismus či užívání jiných návykových látek. Ve výzkumné části využívám metody kvantitativního výzkumu, techniky dotazníku, jímž oslovuji 100 žáků vybrané ZŠ. Výsledky výzkumu budou využity ve vlastní pedagogické praxi.

Abstract: The thesis is focused on factors which have a negative effect on primary school pupils´health. The theoretical part of the thesis presents the information in the field of healthy lifestyle. It is focused on food, water intake, sleep, sport, leisure activities, tabacco smoking, alcoholism and drug abuse. In the practical part the methods of the quantitative research, a technique of a questionnaire, are used.One hundred pupils of the particular primary school were approached. The research findings will be used in my own educational professional practice.

Klíčová slova: Škola, preventivní aktivity, zdraví, zdravý životní styl, nemoc a onemocnění, zdravá výživa, obezita, hygiena, spánek, sport, stres, relaxace, kouření tabáku, alkoholismus, drogy, PC, televize, sexuální výchova. School, preventive activities, health, healthy lifestyle, diseases and illnesses, healthy food, obesity, hygiene, sleep, stress, relaxation, tabacco smoking, alcoholism, drugs, computer, television, sex education.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 23:38, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz