Bc. Alena Drábková

Diplomová práce

The Characters of Women in Caribbean Literature

The Characters of Women in Caribbean Literature
Anotace:
Cílem mé práce je zkoumat ženské postavy v karibské literatuře, a to konkrétně jejich hledání identity a vztahy mezi matkou a dítětem. Primární zdroje, s nimiž se v této práci zaobírám, jsou Abeng Michelle Cliffové, Christopher Geoffreyho Draytona, Crick Crack, Monkey od Merle Hodge, Season of Adventure George Lamminga a Wide Sargasso Sea Jean Rhysové. V úvodu se krátce věnuji karibské historii a literatuře …více
Abstract:
The aim of my thesis is to examine the characters of women in Caribbean literature. I narrowed my research down to their search for identity and mother-child relationships. The primary literature I dealt with is Michelle Cliff’s Abeng; Geoffrey Drayton’s Christopher; Merle Hodge’s Crick Crack, Monkey; George Lamming’s Season of Adventure; and Jean Rhys’s Wide Sargasso Sea. The introduction concerns …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2012
  • Vedoucí: prof. Mgr. Milada Franková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy