Bc. Lucie Pavelková

Diplomová práce

Jak se žije druhým manželkám? Fenomenologická analýza prožité zkušenosti se sociální rolí druhé ženy v opakovaném manželství

How to live the second wives? Phenomenological analysis of lived experience with social roles second woman in repeated marriage
Anotace:
Diplomová práce zabývající se sociálním fenoménem druhé ženy v opakovaném manželství je zaměřena na introspekci prožité zkušenosti a jejího významu v rámci akceptace specifické sociální role. První část práce představuje současný náhled humanitních věd na pojmy manželství, rozvodovosti, sociální reality opakovaného manželství, determinanty přijetí sociálních rolí. Teoretická východiska práce zahrnují …více
Abstract:
This is a thesis dealing with a social phenomenon of women in a second marriage focussing on introspective lived experience and importance in the acceptance of specific social roles. The first part represents a current view of humanities in terms of marriage, divorce, re-marriage of social reality and the determined adoption of leading a social life. The theoretical basis of the work includes factors …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Helena Hlavačková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta