Bc. Lucie Pavelková

Master's thesis

Jak se žije druhým manželkám? Fenomenologická analýza prožité zkušenosti se sociální rolí druhé ženy v opakovaném manželství

How to live the second wives? Phenomenological analysis of lived experience with social roles second woman in repeated marriage
Anotácia:
Diplomová práce zabývající se sociálním fenoménem druhé ženy v opakovaném manželství je zaměřena na introspekci prožité zkušenosti a jejího významu v rámci akceptace specifické sociální role. První část práce představuje současný náhled humanitních věd na pojmy manželství, rozvodovosti, sociální reality opakovaného manželství, determinanty přijetí sociálních rolí. Teoretická východiska práce zahrnují …viac
Abstract:
This is a thesis dealing with a social phenomenon of women in a second marriage focussing on introspective lived experience and importance in the acceptance of specific social roles. The first part represents a current view of humanities in terms of marriage, divorce, re-marriage of social reality and the determined adoption of leading a social life. The theoretical basis of the work includes factors …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2013
  • Vedúci: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Helena Hlavačková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta