Pavel Berčík

Diplomová práce

Česká filmová pohádka z pohledu filmového producenta

Czech film fairy-tale from the point of view of the film producer

Anotace:
V roce 1952 natočil režisér Bořivoj Zeman první významnou a dodnes veleúspěšnou pohádku Pyšná princezna a od té doby se pohádky staly zcela nedílnou a samozřejmou součástí české kinematografie. Tato diplomová práce ve své první části popisuje podmínky vzniku a výroby pohádek v období Československého státního filmu a analyzuje jejich postavení na trhu. Druhá část se zabývá vznikem filmových pohádek …více
Abstract:
In the year 1952 the director Bořivoj Zeman made first important Czech film fairy tale, which is still nowadays really successful a from this moment on film fairy tales happened to be natural and evident part of Czech cinematography.This diploma thesis in the first part describes conditions of creation and production of film fairy tales in the period of Czechoslovakian State Film and analyzes their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 9. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 10. 2008
  • Vedoucí: Přemysl Pražský
  • Oponent: Jaromír Kallista

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické; b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a); d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a); e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).;
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form; b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof; d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof; e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet);

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 1. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze. Filmová a televizní fakulta AMU. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Filmová a televizní fakulta AMU

Magisterský studijní program / obor:
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Produkce

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.