Maria Tomchanka

Bakalářská práce

Instagram social media as a Customer Relationship Management tool

Sociální média Instagram jako nástroj řízení vztahů se zákazníky
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá využitím Instagramu pro podniky jako podpůrného nástroje pro řízení vztahů se zákazníky. Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit, zda je Instagram platformou, která může firmám pomoci při budování a udržování vztahů se zákazníky. Dalším cílem je popsat funkce Instagramu a způsob jejich využití pro účely řízení vztahů se zákazníky (CRM). Bakalářská práce je rozdělena …více
Abstract:
This bachelor's thesis explores using Instagram for businesses as a supportive tool for customer relationship management. The main objective of the bachelor thesis is to find out if Instagram is a platform that can help companies to build and maintain relationships with their customers. The other aim is to describe the features of Instagram and how they can be used for Customer Relationship Management …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2023
  • Vedoucí: Jana Syrovátková
  • Oponent: Jana Fortinová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/89729