Romana Machačová

Bakalářská práce

Vnímání podnikového vzdělávání z hlediska linkových operátorů a mechaniků

Perception of Workplace Education by Line Operators and Mechanics
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o podnikovém vzdělávání a o jeho vnímání z pohledu linkových operátorů a mechaniků. Je rozdělena do dvou částí. V první části popisuje teorii učení a vzdělávání. Zabývá se také řízením a rozvojem lidí, podnikovým vzděláváním, koučováním a popisuje systém vzdělávání zaměstnanců v závodě Sfinx Holešov, Nestlé Česko s.r.o. Empirická část tématicky navazuje na teoretickou …více
Abstract:
This Bachelor thesis is about workplace education and about perceptions of workplace education of line operators and mechanics. It is divided into two parts. In the first part describes the theory of learning and education. It deals about management and develop-ment of people, workplace education, coaching and it describes employee education system in factory Sfinx Holešov, Nestlé Česko s.r.o. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2015
Zveřejnit od: 28. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Kalenda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Machačová, Romana. Vnímání podnikového vzdělávání z hlediska linkových operátorů a mechaniků. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe