Bc. Michaela Koubková

Bakalářská práce

Protipovodňová prevence

The prevention of flood
Anotace:
Tato bakalářská práce vymezuje základní pojmy a legislativu, týkající se ochrany obyvatelstva. Práce dále pojednává o povodňových rizicích a prevenci ve městě Pardubice. Zkoumá a porovnává odhadované škody s náklady na protipovodňová opatření.
Abstract:
This bachelor work defines elementary terms and legislation according to protection of the population. The next subject of the work is about flood risk and prevention in Pardubice city. It investigates and compares estimated damages with costs of flood measures.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Radim Roudný, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Koubková, Michaela. Protipovodňová prevence. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní