Bc. Dana TÁBORSKÁ

Diplomová práce

Zpracování heterogenních pryžových odpadů jako součást dodavatelské sítě

Reprocessing of heterogeneous rubber scrap as a part of the supply chain
Anotace:
Cílem předkládané diplomové práce je bližší obeznámení s problematikou zpracování průmyslových odpadů a návrhy opatření, které povedou k optimalizaci procesu zpracování heterogenních pryžových odpadů. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část představuje poznatky z oblastí, které jsou spojeny s problematikou zpracování průmyslových odpadů. V praktické části práce je zpracována analýza současného …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is more familiar with the processing of industrial waste and proposals for action that will lead to the optimization of heterogeneous processing of rubber waste. The work is divided into two parts. Theoretical parta knowledge of the issues that are associated with processing problemsindustrial waste. The practical part is to be prepared an analysis of the current statein …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011
Identifikátor: 21857

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jaromír Černý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TÁBORSKÁ, Dana. Zpracování heterogenních pryžových odpadů jako součást dodavatelské sítě. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 02. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe