Theses 

Historie třebíčské židovské obce – Renáta KRAČMAROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Teologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Humanistika

Renáta KRAČMAROVÁ

Bakalářská práce

Historie třebíčské židovské obce

The history of Jewish congregation in Třebíč

Anotace: Práce pojednává o historii Židů na našem území. Zpočátku se práce všeobecně zaměřuje na stručné dějiny Židů na Moravě, o jejich prvních zmínkách v této oblasti. Dále se okrajově věnuje popisu dějin Třebíče, především jeho vzniku, na kterém se podíleli dva Přemyslovci, Oldřich a Litolt. Poměrně brzy po založení Třebíče můžeme sledovat příchod Židů do města a jejich usazování se zde. Popisuje jejich vztahy mezi různými panovníky, spoluobčany, zaměřuje se i na jejich způsob obživy. V druhé fázi jejich usazování ve městě, se převážně seskupovali na břehu řeky Jihlavy mezi křesťanské obyvatele, od kterých postupně skupovali jejich domy. Časem tak vzniklo židovské město, které v roce 1723 vyústilo v ghetto. Fungovalo více než jedno století až do roku 1848, kdy po jejich zrovnoprávnění začali ghetto postupně opouštět. Poslední část se zmiňuje o židovských památkách.

Abstract: The work deals with the history of Jews in our territory. At the beginning the work generally targets the brief history of Jews in Moravia and their first mention in this area. Then it marginally attends to the description of history of Třebíč, particularly its foundation in which Oldřich and Litolt, the two representatives of the dynasty of Přemyslovci, were concerned. Soon after the foundation of the town Třebíč we can trace the coming of Jews and their settling here. It describes the relationships between various monarchs, fellow citizens, it also focuses on their way of living. In the second period of the settling in the town the Jews group along the river Jihlava among the Christian citizens and they gradually buy up their houses. In the course of time the Jewish town came into being which ended in the Jewry in 1723 and functioned for more than a hundred years until 1848 when, after their emancipation, the Jews started gradually leaving the Jewry. The last part deals with the Jewish landmarks.

Klíčová slova: židovská obec, Židé, křesťané, Podklášteří, Morava, Třebíč, ghetto, Přední synagoga, Zadní synagoga, židovský hřbitov

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011
  • Identifikátor: 14039

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jan Samohýl, Th.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 15. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

Jak správně citovat práci

KRAČMAROVÁ, Renáta. Historie třebíčské židovské obce. Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 23:54, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz