Bc. Miroslav Šomek

Diplomová práce

Vykazování dlouhodobého hmotného majetku dle ČÚS a IFRS a jejich vliv na finanční řízení a rozhodování

Reporting of Tangible fixed assets according to Czech accounting standards and in accordance with IFRS and their impact on Financial management and decision making
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá rozdílem ve vykazování dlouhodobého hmotného majetku v malých a středních podnicích (MSP) – v účetních jednotkách, dle českých účetních standardů (ČÚS) a dle mezinárodních účetních standardů (IAS/IFRS). Úvod teoretické části mé diplomové práce je věnován popisu vývoje a historie obou standardů. Další teoretická část této diplomové práce je věnována pořízení majetku a …více
Abstract:
This thesis deals with the difference in reporting of tangible fixed assets in small and medium-sized enterprises (SMEs) - the entities, according to Czech Accounting Standards (CAS) and under International Accounting Standards (IAS / IFRS). Introduction The theoretical part of my thesis is devoted to describing the development and history of both standards. Another theoretical part of this thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 11. 2015
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Gabriela Dlasková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní