Bc. Petra Janků

Bakalářská práce

Sociální reprezentace pojmu "sociální práce"

Social representation of social work
Anotace:
Práce zkoumá sociální reprezentaci pojmu „sociální práce“ mezi vysokoškolskými studenty. Hlavní výzkumná otázka se zaměřuje na rozdíly a podobnosti sociálních reprezentací pojmu „sociální práce“ v odborné literatuře a mezi vysokoškolskými studenty. Práce vychází z teze, že sociální práce jako profesionální obor je sociálně konstruovaná skrze představy, které ve společnosti cirkulují, a ovlivňují tak …více
Abstract:
The following thesis examines social representation of the term "social work" among undergraduate students. The primary research question focuses on the differences and similarities between social representation of "social work" in relevant literature and among undergraduate students. The research is based on the premise that social perception of social work as a professional field is contructed through …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Vander, DiS.
  • Oponent: PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií