Bc. Jan Kotrs

Diplomová práce

Tool for Quality Assessment of Microarray Hybridization Data

Tool for Quality Assessment of Microarray Hybridization Data
Anotace:
Navzdory tomu, že bioinformatika patří mezi nejrychleji se vyvíjející obory jak po stránce vědomostní, tak technologické, porozumění komplexním vztahům mezi geny stále ještě není kompletní. Znalost přibližnho množství genů přítomných ve vzorku v daném čase je pro zkoumání těchto interakcí nezbytné. Tento předpoklad se stal základem technologie microarray, která umožňuje měřit relativní výskyt velkého …více
Abstract:
Despite bioinformatics being one of the most rapidly evolving fields both in technology and knowledge, understanding complex interactions among human genes is still incomplete. When exploring gene interactions and their function, knowing at least their relative abundance in particular environment and time is essential. Thus a platform allowing for massively parallel gene abundance measurements called …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Matej Lexa, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. David Šafránek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky