Bc. Andrea Vřeská

Bakalářská práce

Fotografie jako moderní nositel informací - minulost a současnost

Photography as a Modern Information Carrier - Past and Present
Anotace:
Práce pojednává o významu fotografie a její sdělovací hodnotě. Zaměřuje se na historii fotografických objevů, zejména takzvané otce fotografie. Pojednává o fotografii, jako o nositeli informací, zaměřuje se na využití fotografie v tisku, na válečnou fotografii, na rodinnou či filmovou a divadelní fotografii, sportovní a módní fotografii, na užití v kartografii, snaží se mapovat využití fotografie v …více
Abstract:
Photography, photo, founders of photography, daguerrotype, kalotype, talbotype, direct positive print, wet printing techniques, colour photography, roll film, auto-chromatic, journalism photography, war photography, film and theatre photography, family photography, digital photography, photo manipulation, CCD, JPEG, GIF, TIFF, RAW, archiving, storage media, advertisement photography, commercial photography …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Stanislav Horný, CSc.
  • Oponent: Ing. Bohuslav Růžička, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS