Diana Shonert

Master's thesis

Perspektivy vývoje světové dopravy a jejich srovnání s českou ekonomikou

Abstract:
The subject of the thesis "Perspectives of world transport development and their comparison with Czech economy" is the analysis of current trends in world transport, including the position of the Czech Republic in them. The thesis consists of two parts. In the first part, we will discuss the perspectives of the development of world transport, the problems that it faces, and which gave rise to world …viac
Abstract:
Предметом дипломной работы "Перспективы развития мирового транспорта и их сравнение с чешской экономикой" является анализ современных тенденций мирового транспорта, в том числе и позиция Чешской республики в них. Работа состоит из двух частей. В первой части речь пойдет о перспективах развития мирового транспорта, проблематикой, с которой сталкивается и который породил в большой степени мировой транспорт …viac
 
 
Jazyk práce: Russian
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2019
  • Vedúci: doc. Ing. Lubomír Civín, CSc.
  • Oponent: Ing. Bc. Dagmar Kostrhůnová, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Master programme / odbor:
Economics and Management / Finance