Mgr. Renata Burďáková

Bakalářská práce

Pěstounská péče a osobnost pěstouna

Foster care and personality of foster parent
Anotace:
Anotace Bakalářská práce vznikla ve snaze vytvořit jednoduchý návod budoucím pěstounům, jak postupovat při podání žádosti o svěření a následném svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů – pěstounské péče. Zabývá se rozborem institutu náhradní rodinné péče, jeho jednotlivých forem a zaměřuje se především na pěstounskou péči a osobnost pěstouna, který musí zvládat situace spojené s příchodem dítěte …více
Abstract:
Annotation Bachelor thesis was created in an effort to create a simple guide to future foster parent, how to act during applying for entrusting a child to guardianship which is replacing a parental care – foster care. It deals with analysis of alternative foster care institute, its individual forms and focuses on foster care and character of foster parent who has to handle situations connected with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta