Martin MARŠÁLEK

Bakalářská práce

Analýza vlivu částečné sportovní masáže na konkrétní zranění pohybového systému sportovců ve smíšeném bojovém umění klubu Gladiators gym České Budějovice

Práce je k nahlédnutí na katedře TV a sportu, ul. Na Sádkách.

Analysis of the effect of the partial sports massage to specific musculoskeletal injuries of athletes in mixed martial arts at club Gladiators gym Czech Budejovice
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje účinnosti konkrétní regenerace na vybrané funkční poruchy způsobené tréninkem smíšeného bojového umění (MMA). Testovali jsme účinnost částečné sportovní masáže a kompenzačních cvičení na třech vybraných probandech po dobu šesti týdnů. Na základě jednotlivých zranění byly sestaveny programy pro domácí cvičení. V práci je stručně shrnuta problematika MMA, jeho vývoj a důvod …více
Abstract:
The bachelor thesis is concerned with the effectiveness of specific regeneration on particular functional defects caused by mixed martial arts training (MMA). The effectiveness of partial sports massage and compensatory exercises was tested on three chosen probands for six weeks. Programs for home use were drawn up on the basis of the individual injuries. In the thesis, the matter of MMA, its development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zveřejnit od: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Renata Malátová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARŠÁLEK, Martin. Analýza vlivu částečné sportovní masáže na konkrétní zranění pohybového systému sportovců ve smíšeném bojovém umění klubu Gladiators gym České Budějovice. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 29. 4. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport (jednooborové)

Práce na příbuzné téma

 • Žádné práce na příbuzné téma.
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses au0qb7 au0qb7/2
9. 5. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
9. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.