Bc. Jaroslav Páral

Diplomová práce

Autonomní řízení robota po jednoduché dráze

Autonomous driving robot on the simple road
Anotace:
Tato práce se zabývá návrhem prototypu autonomního robota pro jízdu na jednoduché dráze. V práci je kladen důraz na popis a výběr vhodných senzorů pro detekci dráhy, detekci překážek a měření pohybu robota. Je zde popsaná implementace knihovny a algoritmů pro detekci a řízení robota. V závěru práce jsou shrnuty výsledky a poznatky z testování prototypového robota na jednoduché dráze.
Abstract:
The aim of this work is to design an autonomous model car which is able to drive on a simple track. In the work, there is described how to choose the right sensors, process the data from them and measure the movement of the car. There is also explained the process of implementing the libraries and algorithms. In conclusion, there are summarized the observations from the testing of the autonomous model …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Programovatelné technické struktury