Lucie DAŇKOVÁ

Diplomová práce

Srovnávací studie tělesného složení u seniorů z Olomoucka

Comparative study of body composition in the elderly from Olomouc
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou a srovnáním vybraných parametrů tělesného složení u studentů Univerzity třetího věku. Měření proběhlo pomocí bioelektrické impedanční techniky prostřednictvím přístrojů InBody 720 a Tanita MC 980. Výzkumný soubor tvořilo 182 žen, které byly rozděleny do 3 skupin dle věku (Ž1, Ž2 a Ž3), a 24 mužů v jedné věkové skupině. U jednotlivých kategorií byly hodnoceny vybrané …více
Abstract:
The Master´s thesis deals with analysis and comparison of selected parameters of body composition of students from the University of Third Age. Measurement was done by method of bioelectrical impedance by devices InBody 720 and Tanita MC 980. The research sample consisted of 182 women who were divided into 3 groups (Ž1, Ž2 and Ž3), and 24 men in one group. In each categories were evaluated selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2014
Zveřejnit od: 30. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 22. 1. 2015
 • Vedoucí: doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DAŇKOVÁ, Lucie. Srovnávací studie tělesného složení u seniorů z Olomoucka. Olomouc, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.11.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 11. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses au1kg7 au1kg7/2
23. 1. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
23. 1. 2015
Marklová, E.
24. 1. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.