Michal Pressl

Master's thesis

Analýza finanční krize v roce 2007 a její srovnání s dalšími krizemi

Analysis of the 2007 Financial Crisis and Its Comparison to Other Crises
Abstract:
Tato diplomová práce si dává za cíl zanalyzovat a osvětlit problematiku finanční krize z roku 2007. V obecném měřítku nejprve popisuje a charakterizuje podstatu finančních krizí, příčiny jejich vzniků a také jejich následky. To samé pak provádí v detailnější míře právě na finanční krizi, která vznikla v USA v roce 2007. Dále se snaží přiblížit průběh krize z pohledu vybraného podniku s cílem ukázat …more
Abstract:
This diploma thesis aims to analyze and explain issues regarding the financial crisis from the year 2007. It initially describes and defines the general essence of financial crises and their causes and consequences. Thereafter, it pursues the exact same goal but in a more detailed fashion on the very crisis that originated in 2007 in the USA. Furthermore, it zooms in on the crisis from the view of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 11. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 2. 2021
  • Supervisor: Jiří Málek
  • Reader: Jiří Panoš

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/82356