Bc. Pavel Studénka

Bakalářská práce

Železniční uzel Veselí nad Moravou v proměnách doby

Railway hub Veselí nad Moravou in the flow of time
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o vlivu výstavby železniční infrastruktury na rozvoj města, resp. blízkého regionu. V teoretické části práce se pojednává o počátcích železniční dopravy, zmíněna je také její komparace s ostatními typy dopravy jako např. ekonomická i ekologická stránka věci. Následně je v praktické části výzkumná otázka hypotetického ovlivnění vývoje sídla aplikována na město Veselí nad Moravou …více
Abstract:
Topic of this bachelor thesis is a discussion of influence and impact of construction of railway infrastructure on expansion of a city or a proximal region. * The theoretical part of the thesis aims on the rising of railway transportation and railway is consequently compared with other means of transportation with a view to f.e. economical and ecological side of phenomen. The practical part of this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jiří Dujka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta