Bc. Sandra Frančeková

Master's thesis

Reflection of Iris Murdoch's Philosophy in Her Novel The Sea, The Sea

Reflection of Iris Murdoch's Philosophy in Her Novel The Sea, The Sea
Abstract:
Cieľom mojej diplomovej práce, je predstaviť čitateľovi filozofiu britskej autorky Iris Murdochovej. Murdochová bola totiž nielen úspešnou spisovateľkou, ale aj filozofkou. V práci sú predstavené jej filozofické vysvetlenia pojmov ako sú morálka, láska, náboženstvo, ale aj symbolizmus a umenie. Práve tieto pojmy sú ďalej v analytickej časti aplikované na vzťahy medzi postavami novely More, more. Po …more
Abstract:
The aim of the thesis is to introduce the philosophy of Iris Murdoch to the reader. Murdoch was not only a successful novelist but also a philosopher. In my thesis concepts such as morality, love, religion, art or symbolism are explained in terms of her philosophy. These are analysed and used as the explanations of the relationships between the characters of the novel The Sea, The Sea. After the analysis …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2019
  • Supervisor: prof. Mgr. Milada Franková, CSc.
  • Reader: Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Philology / English Language and Literature

Theses on a related topic