Dagmar ZÁMORAVCOVÁ

Bakalářská práce

Příprava mikrosférických uhlíkatých xerogelů

Preparation of microspherical carbon xerogels
Anotace:
Byly připraveny mikrosférické uhlíkaté xerogely s využitím tří syntézních metod založených na kondenzaci resorcinolu a formaldehydu. První metoda zahrnovala kondenzaci za přítomnosti katalyzátoru (Na2CO3), rozpouštědla (cyklohexan) a povrchově aktivní látky (tenzid SPAN 80). Druhá metoda byla založena na kondenzaci na nosném základu koloidního roztoku oxidu křemičitého. Třetí pak byla kombinací dvou …více
Abstract:
Carbon xerogel microspheres were synthesized by three selected methods which were based on condensation of resorcinol and formaldehyde. The first method comprised condensation in the presence of catalyst (Na2CO3), solvent (hexamethylene) and surfactant SPAN 80. The second method was based on condensation in the presence of colloidal silica nanoparticles as hard templates. The third method was a combination …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
Zveřejnit od: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZÁMORAVCOVÁ, Dagmar. Příprava mikrosférických uhlíkatých xerogelů. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta