Bc. Marek ZAPLETAL

Diplomová práce

Interaktivní animace integrovaných bezpečnostních systémů a inteligentních budov\nl{}

Interactive animations of integrated security systems and intelligent buildings\nl{}
Anotace:
Vypracovaná diplomová práce se zabývá tvorbou flash animací, které mají sloužit jako osvěta běžnému uživateli integrovaného bezpečnostního systému či uživateli systémů inteligentních budov. V teoretické části diplomové práce se zabývám popisem použitého programu Macromedia Flash MX, integrovaných bezpečnostních systémů a inteligentních budov.\nl{}
Abstract:
This diploma work deals with creating flash animations, to serve as a regular user awareness of an integrated security system or user systems for intelligent buildings. In the theoretical part of the thesis deals with the description of the program Macromedia Flash MX, integrated security systems and intelligent buildings.\nl{}
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2013
Zveřejnit od: 3. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Rudolf Drga

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZAPLETAL, Marek. Interaktivní animace integrovaných bezpečnostních systémů a inteligentních budov\nl{}. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe