Bc. Hana Ševčíková

Bakalářská práce

Právní postavení žen v České republice ze sociologické perspektivy

Legal status of women in the Czech Republic from the sociological point of view
Anotace:
ANOTACE Právní postavení žen v České Republice ze sociologické perspektivy Rozsah práce: 11584 slov Cílem mé bakalářské práce je popsat současné právní a společenské postavení žen v České Republice. Práce se v úvodní části obecně zabývá právem jako normativním společenským systémem a také jako socializačním mechanismem s ohledem na genderovou dimenzi této problematiky. Poté je zpracován teoretický …více
Abstract:
ABSTRACT Legal Status of Women in the Czech Republic from the Sociological Point of View The aim of my Bachelor work is to describe contemporary legal status and social position of women in the Czech Republic. First, the work deals with law as a normative social system and also as socializing mechanism with regard to gender dimension of this issue. Then I work theoretical framework of the development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií