Bc. Jitka Jordánová

Diplomová práce

Dopady těžby nerostných surovin na ekonomickou situaci místních obyvatel a životní prostředí

Impacts of Mineral Resources Mining on Economic Situation of Local Citizens and Environment
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Dopady těžby nerostných surovin na ekonomickou situaci místních obyvatel a životní prostředí“ je zmapování dopadů těžby těžených v obcích mikroregionu Lednicko-valtický areál na obyvatele a životní prostředí. První část se věnuje povolovacímu procesu těžby, dobývání nerostných surovin na našem území a dopadům, které jsou těžbě přisuzovány. Druhá část pak charakterizuje sledované …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Impact of Mineral Resources Mining on Economic Situation of Local Citizens and Environment“ is to describe the impacts of mineral resources mining in the communities of micro Lednice-Valtice area on residents and the environment. The first part is devoted to authorization process of mining, quarrying in the CzechRepublic and implications, which are attributed to mining …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Bohumil Frantál, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta