Mgr. Marek Vanžura

Bakalářská práce

Rozšířená mysl

The Extended Mind
Anotace:
Cílem této práce je představit a analyzovat teorii rozšířené mysli. Tato teorie říká, že mysl může být částečně produktem struktur a procesů, které se nacházejí mimo lidskou hlavu. Nejdříve představuji kontext, ze kterého teorie vzešla, abych díky tomu mohl plně rozvinout a analyzovat samotnou teorii. Rozebírám i protiargumenty, které se snaží teorii rozšířené mysli napadat, a rovněž seznamuji s konkrétní …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to introduce and analyze the theory of the extended mind. This theory says that mind can be realized, in part, by structures and processes located outside the human head. Firstly, I present background, which stands behind theory of the extended mind, and then follow with analysis of the theory itself. Attention is also given to the arguments against the theory of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filozofie / Filozofie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.