Bc. Alexandra Lóšková

Diplomová práce

Úverový proces u úveru pre fyzickú osobu občana vo vybraných bankách SR

Loan Process for a loan to a natural person citizen in selected banks SR
Abstract:
This thesis deals with the loan process on an example of a loan to a natural person citizen in selected banks of the Slovak republic. The first chapter focuses on defining the nature of the loan, features and qualify for the loan, and specifies in detail stages of the loan process. The second part is devoted to the analysis of selected loans and loan process by natural person citizen in selected banks …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá úverovým procesom na príklade úveru pre fyzickú osobu občana vo vybraných bankách SR. Prvá kapitola je zameraná na vymedzenie podstaty úveru, funkcií a podmienok na poskytnutie úveru, a podrobne špecifikuje etapy úverového procesu. Druhá časť práce sa venuje analýze vybraných úverov a ich úverového procesu u fyzickej osoby občana vo vybraných bankách SR na základe modelového …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Adriána Šlajferčíková, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Hussam Musa, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance