Theses 

Facebook jako neoficiální kratochvíle dětí: kvalitativní výzkum dětských uživatelů a uživatelek sociální sítě Facebook – Bc. Alena HESOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Alena HESOVÁ

Diplomová práce

Facebook jako neoficiální kratochvíle dětí: kvalitativní výzkum dětských uživatelů a uživatelek sociální sítě Facebook

Facebook as an Unofficial Amusement of Children

Anotace: Tato magisterská diplomová práce se zabývá užíváním Facebooku českými dětmi od 9 do 12 let, které oficiálně nemají facebookový profil vlastnit. Tato problematiky je zkoumána kvalitativně prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s deseti dětmi v určeném věku. Všechny tyto rozhovory zůstávají anonymní a byly provedeny se souhlasem rodičů respondentů a respondentek. Práce se zaměřuje zejména na to, proč a jak děti Faceook užívají. Dílčí zjištění jsou orientována na první činnosti dětí na Facebooku, na způsoby sebeprezentace, struktura aktivit, charakteristiku přátelství na Facebooku a také oblast mediální výchovy ve vztahu k této sociální síti.

Abstract: This master thesis deals with the usage of Facebook by Czech children, aged 9-10 years, who should not have a Facebook account. The research was done qualitatively by semi-structured interviews with ten children at the chosen age. All these interviews are anonymous and the parents gave a permisson to the research. The thesis focuses on the children's reasons and the ways of usage of Facebook. This research deals with first activities of children on Facebook, on the ways of self-presentation, on the structure of activities, on the characteristics of friendship on Facebook and on the media education in relation to this social network.

Klíčová slova: Facebook, sociální sítě, děti, sebeprezentace, rizika na sociálních sítích, Goffman, dospívání, mediální výchova, kvalitativní výzkum, polostrukturované rozhovory

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 21. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Sloboda

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 4. 2016 dostupné: světu
https://portal.upol.cz/wps/PA_StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=192008 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

HESOVÁ, Alena. Facebook jako neoficiální kratochvíle dětí: kvalitativní výzkum dětských uživatelů a uživatelek sociální sítě Facebook . Olomouc, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 16:56, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz