Marta Aneta Dróżdż

Bakalářská práce

Evaluation of Project Management Areas Applied in Aviation Industry

Evaluation of Project Management Areas Applied in Aviation Industry
Anotace:
Předmětem diplomové práce je aplikace projektového managementu se zvláštním zaměřením na letecký průmysl. Hlavním cílem práce je analyzovat a zhodnotit specifické a unikátní charakteristiky projektového managementu v leteckém průmyslu. Příklad podniku Lufthansa Technik, který je typickým podnikem odvětví, dává základ pro hodnocení. V práci je popsán tento podnik a odvětví včetně unikátních charakteristik …více
Abstract:
Project management areas with special adjustment to management in aviation industry are a subject of this thesis. Main goal is to evaluate the areas and point out the features that are unique for aerospace. Example of a model company, Lufthansa Technik, gives a base for the evaluation as it is a typical aeronautical party. The company and the industry are described and the unique features presented …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: Zdeněk Zmeškal
  • Oponent: Marie Mikušová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / European Business Studies