Bc. et Bc. Karolína Hedbávná

Diplomová práce

Role asistenta pedagoga na základní škole u žáka s lehkým mentálním postižením

The role of teaching assistant of student with mild intellectually impairment at the elementary school
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou asistenta pedagoga na základní škole u žáka s lehkým mentálním postižením. Teoretická část práce pojednává o terminologickém pojetí mentálního postižení, jeho etiologii a klasifikaci. Dále se věnuje psychologickým zvláštnostem a diagnostikou žáka s lehkým mentálním postižením. Práce se také zabývá edukací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením …více
Abstract:
The Diploma thesis deals with the issue of teaching assistant of pupil with mild mental impairment at elementary school. Theoretical part of the thesis deals with the terminological concept of mental disability, its etiology and classification. It also devotes to the psychological specialties and diagnostics of pupils with mild mental impairment. The thesis deals with the education of pupils with special …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  • Oponent: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta