Mgr. Kristián Dvořák

Diplomová práce

Soudní kontrola veřejné správy

Judicial Review of Public Administation
Anotace:
Tato práce se věnuje soudní kontrole veřejné správy, kterou provádí především správní soudy, ale také obecné soudy a Ústavní soud. Blíže se práce zaměřuje především na stávající koncepci správního soudnictví a problémy z ní vyplývající, včetně problematiky obživlých rozhodnutí, a dále na vybrané druhy řízení před správními soudy. Pozornost je věnována i kasační stížnosti jakožto nejdůležitějšímu opravnému …více
Abstract:
This thesis deals with judicial review of public administration performed by administrative courts and, to a lesser extent, by civil courts and the Constitutional court. The thesis focuses on the current conception of administrative judiciary and it’s problems, including the so called revived decisions. It also focuses on selected types of proceedings and on cassation appeal, which is the most important …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 4. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta