Bc. Ivana HRADECKÁ

Diplomová práce

Reakce explantátů chmele in vitro na médium s obsahem sacharózy

Reaction of hops explants in vitro to a medium containing sucrose
Anotace:
Tato navazující diplomová práce s názvem Reakce explantátů chmele in vitro na médium s obsahem sacharózy se zabývá pozorováním regenerační schopnosti ozdravených explantátových kultur chmele (Humulus lupulus L.) na MS médiu modifikovaném o sacharózu ve čtyřech koncentracích. Teoretická část práce soustředí poznatky o chmelu, jeho morfologii, chemickém složení, pěstování a šlechtění. Experimentální …více
Abstract:
This diploma thesis entitled Reaction of hop explants in vitro to a medium containing sucrose deals with the observation of the regenerative capacity of cured hop explant cultures (Humulus lupulus L.) on MS medium modified with sucrose in four concentrations. The theoretical part concentrates knowledge about hops, its morphology, chemical composition, cultivation and breeding. The experimental part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRADECKÁ, Ivana. Reakce explantátů chmele in vitro na médium s obsahem sacharózy. Ústí nad Labem, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta